top of page

Disclaimer

Alle informatie die op deze website, in de medische podcast en op sociale mediakanalen wordt aangeboden wordt met grote zorg samengesteld. Medicast Podcast is in geen geval aansprakelijk bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik, toepassen of verspreiden van deze informatie. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een gekwalificeerde zorgverlener. Noch is deze informatie bedoeld voor het diagnosticeren en het behandelen van een gezondheidsprobleem van jezelf of een ander. Als je denkt dat je een medisch probleem hebt, neem dan contact op met je huisarts.

Zowel de podcast als de website hebben verwijzingen naar bronnen. Medicast Podcast is niet verantwoordelijk voor de informatie op of in deze websites, boeken, documenten en/of beeldmateriaal, en kan de betrouwbaarheid van de inhoud hiervan niet garanderen. Medicast Podcast aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel voortkomend uit het gebruik van deze bronnen.

De inhoud van de podcast of de website, inclusief de tekst, de afbeeldingen, de audio en het design, zijn eigendom van Medicast Podcast. Je mag de inhoud niet reproduceren, opnieuw publiceren, verspreiden, kopiëren of openbaar verspreiden zonder voorafgaande toestemming.

Medicast Podcast stelt feedback altijd op prijs en wij zijn altijd op zoek om de podcast en de website te verbeteren. Feedback, vragen en opmerkingen mag je altijd sturen via het contactformulier.

bottom of page